Få hjælp til bisættelse hos bedemand i kalundborg

03 december 2019 Astrid Pedersen
Få hjælp til bisættelse hos bedemand i kalundborg

Det at miste et nært stående familie medlem eller en kær ven er en livsbegivenhed, som altid vil være forbundet med sorg og savn. Samtidig er der mange opgaver, som skal løses i forbindelse med et dødsfald. Og blandt disse er begravelse eller bisættelse blandt de, som både er tungest og samtidig skal løses i løbet af meget kort tid.

Hvornår kan jeg få hjælp fra en bedemand?

Hvis et dødsfald er ventet – i tilfælde af, at din pårørende eksempelvis er terminal – er det faktisk muligt at lave aftaler med bedemanden på forhånd. Når der ligger en plan parat for afvikling af bisættelsen, letter det en del af presset umiddelbart efter dødsfaldet.

Det kan virke en kende morbidt, men her skal du tænke på, at det er i alles – inklusive din egen – interesse, at der kommer styr på formaliteterne forud for dødsfaldet. Det vil give dig mere tid til det, der er vigtigt, når først døden er indtruffet, nemlig at sørge sammen med – og hente trøst og kærlighed hos – de øvrige efterladte.

Forud for et umiddelbart forestående dødsfald kun du og øvrige pårørende med fordel kontakte bedemanden i den by, hvor den afdøde har bopæl. Det er en god idé at vælge en lokal bedemand, da han eller hun vil have god kontakt til vigtige instanser, som har relevans i forbindelse med dødsfaldet. Det drejer sig for eksempel om præsten i den kirke, hvorfra den afdøde skal bisættes.

Når du på forhånd snakker med bedemanden om begravelses forberedelserne, kan du samtidig få hjælp til valg af kiste eller urne, og I kan sammen lægge plan for hvorledes begravelsen eller bisættelses ceremonien skal foregå. Og bedemanden kan forestå formalia så som indhentning af begravelses hjælp fra forsikringen eller kommunen.

Du kan kontakte den lokale bedemand i Kalundborg på bedemand-berner.dk

Flere Nyheder